REACTIE OP DE KAMERBRIEF VAN VAN RIJN.

Gisteren, 16 februari 2017, honoreerde staatssecretaris Van Rijn het verzoek van de vaste commissie van VWS om de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake de uitvoering van de backpay-regeling door de SVB.

Deze regeling kwam eind 2015 tot stand na overleg met het Indisch Platform. Deze stichting vertegenwoordigt slechts een klein deel van de Indische gemeenschap, namelijk de stichtingen die bij hen zijn aangesloten.

Bijgaand onze reactie op de brief als nabestaanden van voormalig KNIL-militairen en ambtenaren van het Indisch gouvernement, die allen gestreden hebben voor dit land - en vooral geleden hebben. Zij stierven vóór 15 augustus 2015, de onzinnige, pijnlijke peildatum van de backpay-regeling.

Het team van 
KatjangKaas
Populaire posts van deze blog

GARUDA, een beladen symbool

KRONTJONG: de ziel van de Indo

Hoe Indisch is de Indische keuken?