HET GEVAAR van het ‘vluchtelingenprobleem’

Met de onwerkelijke beelden van aangespoelde kinderen waarmee social media dagelijks overspoeld werden nog op mijn netvlies, zap ik van kanaal naar kanaal, op zoek naar oer-Hollands, hersenloos entertainment waarbij je niet hoeft na te denken en vooral niets hoeft te voelen en dat uitsluitend dient ter vermaak van de door de gebeurtenissen van de afgelopen weken vermoeide geest. Ik begin mijn zap-tocht altijd bij het begin: bij de 1, dan de 2 en zo voorwaarts naar de kanalen waar ik de meeste kans maak op hersenloos entertainment. Ik blijf echter steken bij de ‘1’, waar verontrustende beelden uit de Tweede Kamer mijn aandacht trekken.

De beelden die mijn beeldscherm vervuilen, zijn afkomstig uit een toespraak die tot strekking heeft dat ontelbare gelukzoekende islamitische testoseronbommen in no-time ons mooie Nederland komen verkrachten en vernietigen, waardoor onze ouderen nog verder zullen wegrotten in wegbezuinigde bejaardentehuizen. De geblondeerde politicus roept herhaaldelijk in zijn toespraak de Nederlandse bevolking op tot verzet tegen de vluchtelingentsunami.

Met stomheid geslagen hoor ik het onbeschaamde en onbeschaafde betoog aan dat doorspekt is met generalisaties, non-argumenten, drogredenen, racisme, beledigingen, niet alleen aan het adres van de gevaarlijke vluchtelingen, maar ook gericht aan de overige sprekers van het debat en daarmee aan de democratie, de grondwet en aan het volk. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat een ‘beschaafd’ land dit soort demagogie gedoogt, vraag ik mij af. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat het vluchtelingendebat alle menselijkheid heeft verloren?

Dichtbij
Enig graafwerk in het nationaal geheugen(verlies) van Nederland en Europa laat zien dat het antwoord op die vraag niet zo moeilijk te vinden is. Men hoeft slechts 70, 80 jaar terug te bladeren in het vaderlandse geschiedenisboek om voorbeelden te vinden van belangrijke periodes uit de historie die vergelijkbare openlijke haatzaaierij, bangmakerij en opruiing ten opzichte van vluchtelingen laten zien. We zullen ons beperken tot twee belangrijke periodes. Bij velen van ons ligt de periode na de onafhankelijkheid van Indonesië nog het meest dichtbij; de uittocht van ontheemden van allerlei etnische pluimage uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Dichtbij, want onze ouders en grootouders waren onder die groep van zo’n 380.000 ontheemden. Ontheemd, zonder thuis en met achterlating van je geboortegrond, bezittingen, verleden, familie, vrienden, collega’s. Op de vlucht en op zoek naar vrijheid en veiligheid.

Google eens op 'contractpensions' om te ontdekken hoe gastvrij de ontheemden uit Indië/Indonesië hier in Nederland werden onthaald. Uitbuiting en uitsluiting, vernedering en discriminatie waren aan de orde van de dag. Veel Indo’s hebben persoonlijk kennis gemaakt met de vijandigheid en xenofobie van het Nederlandse volk en overheid in die dagen. De opvang na oorlog, bersiap en revolutie in contractpensions en in voormalige concentratiekampen zoals Westerbork. Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Minder kritische katjangs horen wij heden ten dage ten overvloede op social media en tijdens de koempoelans papegaaien: “Ja, maar WIJ waren Nederlanders!” en “WIJ kregen niets en zij krijgen alles gratis!” en meer van die loze, nooit met argumenten onderbouwde kreten. 

En ja, we kennen het verhaal achter deze foto. Dat neemt niet weg dat de
foto de sfeer in die dagen jegens Indische vluchtelingen goed weergeeft.
JA EN? Maakt dat een niet-Indische vluchteling dan minderwaardig? Hoeft een niet-Indische vluchteling dan niet geholpen te worden? Maakt dat een niet-Indische vluchteling minder mens? Een mens is een mens en een vluchteling is een vluchteling. JUIST Indo’s zouden uit ervaring moeten weten hoe het is om te vluchten omdat je geboorteland niet meer veilig is. Enig empathisch vermogen van de Indische en Molukse gemeenschap zou dan ook op zijn plaats zijn. Daarnaast is het een grove misvatting dat vluchtelingen alles gratis krijgen. Gelukkig zijn er genoeg mensen die zich wel degelijk realiseren hoe het zit en die niet in de uiterst rechtse propaganda trappen. 

Een ander voorbeeld van een grote vluchtelingenstroom vinden we in de jaren ’30: Joden vluchten massaal uit het steeds gevaarlijker wordende nazi-Duitsland, waar een van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis steeds meer macht krijgt. Hoe reageerde Europa destijds op de grote groep Joodse vluchtelingen? De overeenkomsten met de huidige situatie is om van te huiveren: alle grenzen gingen dicht. Ook Nederland stelde extra grensbewaking in en stuurde mensen terug naar het hol van de leeuw. We weten allemaal hoe die vluchtelingentsunami is afgelopen.


De Nationaal-Socialistische Beweging was een politieke partij die in Nederland bestond van 1931 tot 1945. De leider was Anton Mussert. Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde de NSB met de Duitse bezetter en is actief medeplichtig aan de Holocaust. Menig Nederlander, al dan niet Indo of Molukker, zou, gezien de vele rechtse commentaren op social media, best een geheugenopfrisser kunnen gebruiken. De snelste manier is even Wikipedia raadplegen en voilà.


Voor wie geen zin heeft om te lezen, hebben we een foto bijgevoegd van een voorpagina van de partijkrant van de NSB uit de jaren dertig ten tijde van het grote aantal Joodse vluchtelingen dat ons land dreigde te ‘overstromen’.  Wie dan nog geen kippenvel krijgt, gaat ook niet doorhebben dat de geschiedenis zich misschien wel eens zou kunnen herhalen als men niet waakzaam is. Totdat je zelf vluchteling wordt, Europa de grenzen dichtgooit en je hartje winter in een rubberbootje probeert over te steken naar Groenland. Maar ja, dan is het al te laat.

TOT SLOT
Wij zijn niet verbonden aan enige politieke partij, religie of aan welke organisatie dan ook. We zijn gewoon MENS. Mensen die de huidige situatie en sfeer in dit land en in Europa uiterst zorgwekkend vinden. Het is zorgwekkend om te denken aan later, aan wat voor land we aan onze kinderen na zullen laten – als we het tij niet keren. Juist vanwege onze Indische en Molukse roots en geschiedenis zouden we moeten begrijpen wat angst en vluchten is, wat het voor een onbetaalbaar goed is om een plekje te hebben waar je je veilig kunt voelen. We zouden moeten weten wat oorlogstrauma’s zijn en wat menselijkheid is. 

Het gevaar van het ‘vluchtelingenprobleem’ zit niet in de vluchteling, maar in de manier waarop wij op vluchtelingen reageren en hoe wij hen behandelen. Het gevaar zit in politieke vertegenwoordigers die geen menselijkheid tonen, maar die enkel aansporen tot haat en verzet. Politici die woorden als 'vrijheid' sluipend een synoniem laten worden voor 'xenofobie' (vreemdelingenhaat in goed Nederlands), die het rood-wit-blauw in elke toespraak heilig verklaren en die alles wat Nederlands is superieur achten. Veel Indo’s en Molukkers vergeten dat wij door de gemiddelde Nederlander niet eens als Nederlander worden gezien en dat wij steeds maar weer moeten verantwoorden wat onze etnische afkomst is. Stop a.u.b. eens met die struisvogelpolitiek. Ieder zijn mening, prima. Maar kom over een x-aantal jaren niet aan met: “Wir haben es nicht gewußt”.

© Team De Kritische Katjang 2015

Populaire posts van deze blog

GARUDA, een beladen symbool

EEN BLAUWE HAP

De Molukse kwestie: een voor allen, allen voor een!