PAPOEA'S ZIJN HET RACISME ZAT

Gezien de actuele ontwikkelingen op West-Papoea en de beknopte aandacht in de Nederlandse pers willen we nogmaals aandacht vragen voor dit moedige volk dat al meer dan 50 jaar onderdrukt wordt door Indonesië.

Al een week is het onrustig in West-Papoea en ook in de rest van Indonesië. Betogers gaan de straat op om te demonstreren tegen het racisme van kolonisator Indonesië en vóór onafhankelijkheid. De aanleiding is het optreden van de Indonesische politie tegen Papoea studenten in Soerabaja vorige week. Een groep studenten werd ervan beschuldigd een Indonesische vlag te hebben vernield, waarop de politie een inval deed op de campus en 43 studenten arresteerde. De studenten werden onder meer  uitgemaakt voor aap, varken, beest en hond. Uiteindelijk werden de studenten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Er ontstond een golf van steun voor de studenten die zich verspreidde binnen en buiten de landsgrenzen. Men pikt het structurele racisme niet langer en komt op voor een onafhankelijk West-Papoea. De geest is uit de fles. 

De roep om onafhankelijkheid
Al sinds de onrechtmatige annexatie van West-Papoea door Indonesië in 1963 vragen de Papoea's om internationale steun bij hun strijd voor onafhankelijkheid. Nederland, de voormalige kolonisator van West-Papoea (toen Nederlands Nieuw-Guinea) zwijgt echter in alle talen, hoewel zij beloofd heeft om de Papoea's te steunen en te leiden naar onafhankelijkheid. De roep van de paradijsvogel wordt echter steeds sterker, zeker nu. 

Indonesië tracht de huidige opstand de kop in te drukken, zoals zij dat al jaren heeft gedaan: met militair machtsvertoon en geweld. Indonesië sloot zelfs het internet af in West-Papoea, onder het mom van het tegengaan van 'fake news'. Gelukkig trappen mensenrechtenorganisaties daar niet in.

Aandacht in de media
Internationale media brengen nieuws uit West-Papoea naar buiten, maar in Nederland gebeurt dat helaas mondjesmaat, zoals al jaren het geval is. Momenteel staan de demonstraties in Hong Kong (waar veel Nederlanders wonen) in de schijnwerpers. Opiniemakers maken zich in hun stukjes drukker om veiliger onderwerpen, waarvoor ze niet in de geschiedenis hoeven te duiken om zichzelf voor te lichten over het koloniale verleden van Nederland. Deden zij dat maar. En als er al Nederlandse media aandacht aan besteden, wordt het Nederlandse aandeel in de voorgeschiedenis van West-Papoea vermeden.

In elk geval kan de situatie in West-Papoea niet langer worden genegeerd. Free West Papua Campaign stelt op hun website: "Er zijn ongeveer 500.000 Papoea’s omgekomen als direct gevolg van de Indonesische bezetting. Dit aantal loopt alleen maar op. Het eiland is rijk aan mineralen en grondstoffen, wat door de Indonesische regering wordt verhandeld en uitgebuit. Nationale en internationale maatschappijen vestigen zich er voor mijnbouw, houtindustrie en voor het boren naar olie."

"Er zijn tienduizenden Indonesische soldaten in West-Papoea gestationeerd. (..) Dagelijks worden de mensenrechten in deze Nederlandse ex-kolonie op brute wijze geschonden. Voor alleen al van het hijsen van de Morgenster vlag krijg je 15 jaar gevangenisstraf."

In 2016 plaatste De Kritische Katjang ook een artikel over dit onderwerp. 

We blijven de ontwikkelingen volgen in binnen- en buitenlandse media.

©De Kritische Katjang

*****

Interessante artikelen:*****


Populaire posts van deze blog

GARUDA, een beladen symbool

EEN BLAUWE HAP

De Molukse kwestie: een voor allen, allen voor een!